RF/uW test

Nortelco Electronics kan hjälpa till även med de mest komplexa mätningarna inom RF och mikrovågsområdet. Vi har instrument som kan generera upp till 24 GS/s med 10-bitars vertikal upplösning, och vi kan erbjuda instrument som med 100% sannolikhet kan fånga signaler som är närvarande i frekvensspektrumet så kort som 10,3 us.

Produktgrupp