Tid och frekvens

Nortelco Electronics erbjuder olika bänkmodeller av frekvensräknare från Tektronix. Frekvensräknare används, som namnet säger, för att mäta frekvens. Frekvens definieras som antalet händelser av en viss typ som förekommer i en viss period.
Spectracom Video Page

spectracom_video_page

Produktgrupp